Quần Jogger Chữ Hông thời trang mt288 AQGS Size S, M, L

79,000 

còn 10000 hàng

Mô tả

#quannu #thoitrangnu #quangiare #vaygiare #thoitrangredep #thoitranglegiasi #quanaogiasi #aonu
size S: 38 – 44 kg
size M: 45 – 48 kg
size L: 49 – 54 kg
#quầnkakinữ
#quầnkakinữốngrộng
#quầnkakinữlưngcao
#quầnkakinữlưngthun
#quầnkakinữtrắng
#quầnkakinữcôngsở
#quầnkakinữốngđứng
#quầnkakinữốngsuông
#quầndàinữmùahè
#quầndàinữđẹp
#quầndàinữốngđứng