Quần Baggy Caro Mẫu 4 AQGS Size S, M, L

129,000 

còn 9997 hàng

Mô tả

Chất liệu: bố
size S: 38 – 44 kg
size M: 45 – 52 kg
AQGS
#quannu #thoitrangnu #quangiare #vaygiare #thoitrangredep #thoitranglegiasi #quanaogiasi #aonu

#quầnkakinữ
#quầnkakinữốngrộng
#quầnkakinữlưngcao
#quầnkakinữlưngthun
#quầnkakinữtrắng
#quầnkakinữcôngsở
#quầnkakinữốngđứng
#quầnkakinữốngsuông
#quầndàinữmùahè
#quầndàinữđẹp
#quầndàinữốngđứng